2015 yılı Gençler Boks Türkiye Şampiyonası müsabaka talimatı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : T.B.F / …../12/2014

Konu :Türkiye Genç Erkekler
Ferdi Boks Şampiyonası


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………
Boks Federasyon Başkanlığımızın 2015 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 02-08 Şubat 2015 tarihleri arasında TRABZON’ da yapılacaktır. (Yol Hariç)

Müsabakalara ait teknik toplantı 02 Şubat 2015 günü saat 19.00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacak olup, müsabakalara ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1. Müsabakalara Gençler kategorisine dahil 1997 ve 1998 yıllarında doğan sporcular katılacak olup, yaşlarda yıl baz olarak alınacaktır. Yaş kategorileri dışında olan sporcuların müsabakalarda oynatılmasından doğacak her türlü mesuliyet Jüri Başkanı ve Jüri Üyelerine aittir. Maçlar 3’er dakikadan 3 raunt ve (46-49) Kg, 52 Kg, 56 Kg, 60 Kg, 64 Kg, 69 Kg, 75 Kg, 81 Kg, 91 Kg, ve +91 Kg.larda olmak üzere 10 siklet üzerinden yapılacaktır.
2.Müsabakalara katılacak sporcular 2015 yılı vizeli lisanslarını yanlarında getireceklerdir.
3.Jüri Üyeleri şampiyonaya katılan sporcuların il ve kulüplerini belirten listeyi faaliyet bitiminde müsabaka raporu ile birlikte tasdikli olarak federasyona verecektir.
4. Kafile Teşkili:
-6 Sporcuya kadar 1 antrenör, 6 sporcudan fazlası için 2 antrenör’den teşekkül edecektir. İl Müdürlükleri harcırahlarını kendi bütçelerinden ödemeleri halinde daha fazla sayıda antrenör görevlendirebilirler. Antrenörler mutlaka antrenör lisanslarını yanlarında getireceklerdir.
-İl Müdürlükleri yukarıda belirtilen kafile teşkiline göre takımlarını oluşturacaklar ve takım listelerine sporcuların doğum yılı, kiloları ve kulüplerini işleyerek bir nüshasını 30 Ocak 2015 tarihine kadar federasyona gönderecekler, bir nüshasını da teknik toplantıda teslim edeceklerdir. (İller tüm takımlarını tek liste halinde yazacak ve onaylayacaktır.)
5- Müsabakalar neticesinde sikletlerinde ilk dört dereceyi alan sporcular ile bu sporcuların antrenör, hakemler ile 10 il personeline (doktor ve sağlık personeli hariç) ücret, tazminat, harcırahları ve otobüs ücretleri federasyonca ödenecektir. Dereceye giremeyen Sporcu ve antrenörlerin yolluk ve harcırahları ise bütçe imkanları uygun olması halinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. (Kafile Başkanlarına Federasyon Başkanlığınca Harcırah Ödenmeyecektir.)
6- AIBA Kural ve Kaidelerinin uygulanacağı müsabakalarda 10 (ONZ) eldiven ve kasklar Boks Federasyonunca sağlanacak, diğer müsabaka şahsi malzemeleri ise sporcular ile İl Müdürlüklerince (Kulüplerince) temin edilecektir.
7- Müsabaka sonuçlarına; seans bitiminden itibaren en geç yarım saat içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar Jüri Başkanı’na 200.00.-TL. (İkiyüz TL.) yatırmak suretiyle yazılı olarak yapılır. Değerlendirme sonucunda itirazları geçerli sayılanların yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir. İtirazları geçerli sayılmayanların yatırdıkları ücret federasyona gelir kaydedilecektir.Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat 6 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 – 311 74 58 Faks: 0312-324 09 27
E.mail:boksfederasyonu@hotmail.comTÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : T.B.F / …../12/2014

Konu : Türkiye Genç Erkekler
Ferdi Boks Şampiyonası


8- Müsabakaların oynanacağı ev sahibi İl;
-Müsabakaların oynanacağı salona iki adet ring kuracak,
-Emniyet tedbirlerini alacak,
-Müsabakalar öncesi yapılacak tartı için en az üç adet elektronik kantar temin edecek,
-Müsabakalar öncesi yapılacak sporcu muayenelerinde ve müsabakalar esnasında en az iki doktor ile bir sağlık personeli görevlendirilecektir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak illerindeki kulüplere ve sporculara gerekli duyuruları yaparak şampiyonaya katılımlarını sağlayacaklardır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Eyüp GÖZGEÇ
Boks Federasyonu BaşkanıDAĞITIM :
Gereği :
81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri


…/12/2014 Sp.Eğ.Uz.:Y.AKTAŞ
…/12/2014 Gen.Sek. : B.DOĞAN


Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat 6 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 – 311 74 58 Faks: 0312-324 09 27
E.mail:boksfederasyonu@hotmail.com

Diğer Haberler